marcin.maslak@gmail.com

Publikacje i Dyskografia


 

Kontakt i Konsultacje Artystyczne


 

              


Video


 

 

 

Marcin Maślak


Studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Palacz, adt dr hab. Marcina Dylli oraz w Hochschule für Musik Franz Liszt
w Weimarze w klasie gitary prof. Ricardo Gallena. Jest laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych. Pobierał liczne lekcje mistrzowskie u m.in. Thomasa Mullera-Peringa, Oscara Ghilii, Leo Witoszynskij.

W kraju i za granicą koncertował jako solista i kameralista.
W ramach działalności koncertowej współpracował z takimi dyrygentami jak Massimiliano Caldi (Włochy) czy Kimcherie Lloyd (USA). Stypendysta Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz dwukrotny laureat nagrody Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w dziedzinie kultury.
W roku 2019, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został beneficjentem programu stypendialnego „Młoda Polska”. Jego debiutancka płyta zatytułowana The Malachite Recital nagrana z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego dankArt, została ciepło przyjęta przez recenzentów magazynów muzycznych: Twoja Muza, Presto, Sześć Strun Świata. Współpracując z kompozytorami młodego pokolenia, wspomaga powstawanie nowej literatury gitarowej. W latach 2012-2016 prawykonał szereg kompozycji na gitarę solo oraz kameralnych, wśród których znajdują się Ssonattuss Adriana Robaka, Adagio  Romana Czury, czy Wariacje fraktalne Marka Grucki. Jako doktorant Akademii Muzycznej w Katowicach wyniki swoich badań oraz publikacje, prezentował
w murach macierzystej uczelni (m.in. podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej) oraz poza nią, podczas sesji naukowych Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej w Krakowiei cyklicznie w ramach Festiwalu Nauki Wyższej Szkoły Biznesu.
W roku 2018 uzyskał stopień naukowy doktora sztuk muzycznych.

The Malachite Recital - wydawnictwo QBK Records 2016 (smallgreatmusic.com)


Marcin Maślak oraz kwartet dankArt rozpoczęli współpracę w sposób nietypowy, albowiem od nagrania płyty będącej efektem długich miesięcy poznawania natury swoich instrumentów za zamkniętymi drzwiami sali prób.  Album został zainspirowany minerałem uważanym za symbol równowagi i harmonii. Barwa kamienia wizualizuje przenikanie się tonalnej, neoromantycznej mowy XX wieku oraz współczesnego, bitonalnego języka muzycznego. Premierowy koncert formacji miał miejsce w 2016 roku w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. 

Partnerzy


 

Pastelux - wydawnictwo QBK Records 2019 (smallgreatmusic.com)

 

Album powstał na kanwie partycypowania w procesie powstawania dzieła muzycznego. Podczas wieloletnie współpracy z Adrianem Robakiem i Romanem Czurą - kompozytorami niezwiązanymi z gitarą - powstał szereg kompozycji zawartych na tej płycie. Nagrania są rezultatem dociekań natury treści muzycznej i sposobu jej efektywnego wyrazu.

 

 

Idiom gitary w relacji kompozytor - wykonawca.

Wydawnictwo Seis Cordas 2019 (seiscordas.pl)

 

Autor partycypując w procesie powstawania dzieła muzycznego, rozpatruje rolę gitarzysty konsultującego w kontekście problematyki instrumentacji gitarowej oraz prac edytorskich, na bazie przyjętych przez siebie założeń oraz metod współpracy z kompozytorami niezwiązanymi z gitarą. W wyniku tychże działań powstały kompozycje na gitarę, napisane w latach 2012-2018 przez wybitnych twórców: Adriana Robaka, Marka Gruckę i Romana Czurę. Książka stanowi dokumentację przebiegu tejże kooperacji oraz pełne wersje nut omawianych kompozycji.

Wszystkie publikacje dostępne tutaj:

 

smallgreatmusic.com

 

seiscordas.pl

zyń swoje muzyczne doświadczenie prywatnym

Uczyń swoje muzyczne doświadczenie prywatnym
i umów się na lekcję.

© 2017 Proudly created with webwavecms.com